Wij gebruiken cookies. accepteer

POSITIEF… BUITEN BUDGET. Ontvangt muziekclub N9 vanaf volgend jaar nog Vlaamse steun?

Muziekclub N9 is voor zijn werking afhankelijk van subsidies van de Vlaamse Overheid. Om de vijf jaar dienen we een aanvraag in voor structurele steun onder het Kunstendecreet. In december 2021 bezorgden we ons dossier voor de periode 2023-2027 aan de administratie en de beoordelingscommissie. Er zijn drie categorieën waarin je als aanvrager terecht kan komen: ‘positief binnen budget’ (de commissie vindt dat de organisatie subsidies moet ontvangen, en heeft daar ook budget voor), ‘negatief’ (de commissie vindt dat de organisatie geen subsidies mag ontvangen) en ‘positief buiten budget’ (de commissie vindt dat de organisatie subsidies moet ontvangen, maar heeft daar geen budget voor).

Positief advies
De beoordelingscommissie kwam eind maart met een voorlopig advies voor muziekclub N9: ‘positief buiten budget’. De commissie vindt dat muziekclub N9 voldoet aan alle criteria om financiële steun te ontvangen, maar… het geld is op. Muziekclub N9 krijgt met andere woorden wél een goed rapport, maar geen steun.

Het was zowel voor het personeel als het bestuur even slikken toen we dit voorlopige advies te lezen kregen. We zijn er namelijk van overtuigd dat we een sterk dossier hebben ingediend dat voldoet aan de artistieke en zakelijke criteria om gesubsidieerd te worden. De beoordelingscommissie beaamt dit ook met een positief advies. Dit positieve advies kan echter (voorlopig) niet omgezet worden in concrete steun. Dat laat een wrang gevoel na.

Te weinig budget
De afgelopen weken deden we in stilte ons huiswerk en schreven we een repliek. De commissie kan haar advies op basis van deze repliek nog veranderen in ‘positief binnen budget’. Indien dat niet gebeurt zal de landschapscommissie zich buigen over onze aanvraag. Die heeft een (zeer beperkt) budget en kan organisaties oppikken. Eind juni neemt Vlaams minister van cultuur Jan Jambon de finale beslissing.

Alle hoop is dus zeker nog niet verloren, maar één ding is duidelijk: er is binnen de Vlaamse begroting te weinig budget voorzien voor cultuur. Muziekclub N9 is namelijk lang niet de enige organisatie die ‘positief buiten budget’ scoort. OKo (Overleg Kunstenorganisaties) berekende dat alle organisaties die 'positief buiten budget' zijn, samen 22,4 miljoen euro aanvroegen. En eigenlijk is er, om het verlies van koopkracht (onder andere door inflatie en corona) te compenseren en tegemoet te komen aan de nieuwe beleidsaccenten in totaal zelfs 38 miljoen euro extra nodig. Dat extra bedrag is slechts 0,07% van de uitgavenbegroting van de Vlaamse overheid in 2022.

Klaar voor de toekomst!
We voelen ons klaar voor de toekomst: we zetten in op professionalisering en talentontwikkeling, gingen duurzame (inter-)nationale samenwerkingen aan én verhuisden naar een nieuwe concertzaal. Muziekclub N9 is in het Meetjesland de enige professionele kunstenorganisatie onder het Kunstendecreet. Zonder structurele middelen uit Vlaanderen kan N9 in zijn huidig vorm niet blijven bestaan. En dat zou een groot verlies zijn voor de streek, de muzikanten op ons podium, de artiesten in residentie en de vele bezoekers van onze clubshows, festivals en cursussen.

Daarom roepen we op: minister Jambon, zorg voor meer budget, zodat élke organisatie die positief werd beoordeeld steun kan krijgen!

LEES MEER
campagne #ambitieuzerdandit 
analyse voorlopige adviezen door oKo