Wij gebruiken cookies. accepteer

Cursussen gaan #coronaproof door

Vanaf september staan er een aantal nieuwe muzikale cursussen gepland. Deze kunnen coronaproof doorgaan, mits naleving van enkele maatregelen.

#CORONAPROOF naar een CURSUS
- Houd te allen tijde minstens 1,5 meter afstand van andere deelnemers en de lesgever.
- Geef geen hand, kus of knuffel.
- Blijf thuis als je ziek bent en contacteer uw huisarts.

- Ontsmet je handen bij het toekomen en het vertrekken. Er is ontsmettende handgel voorzien aan de ingang.
- Was regelmatig je handen, zeker voor en na toiletbezoek en de pauze.
- Gebruik enkel een papieren zakdoekje en gooi het weg in een afgesloten vuilnisbak of hoest of nies in de binnenkant van je elleboog.
- Breng zeker je mondmasker mee. Het dragen van een mondmasker is verplicht wanneer je toekomt en je verplaatst in het gebouw. Je mag je mondmasker enkel afnemen wanneer je op je stoel zit.
- Het is niet toegestaan om instrumenten of materialen uit te wisselen of door te geven.
- Dranken worden besteld en bediend op je zitplaats. Je kan een drankje bestellen voor aanvang van de cursus of tijdens de pauze. Na afloop van de cursus is dit niet meer mogelijk.
- Betaal je drankjes zo veel mogelijk elektronisch en contactloos.

- We houden alle namen en telefoonnummers van deelnemers aan cursussen bij. Indien nodig kunnen deze dienen voor contact tracing.
- Vertoon je symptomen van het virus, zoals hoesten, niezen of een verhoogde temperatuur? Blijf dan zeker thuis en contacteer je huisarts. Ben je kort voor het optreden van deze symptomen nog in N9 geweest? Laat ons dit zeker weten. Zo kunnen we de juiste voorzorgsmaatregelen nemen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Ontdek alle geplande cursussen op de cursuspaginaOp het programma: Mondharmonica niveau 2, Gitaar voor beginners (en de vervolgreeks), Jazzclass: een kwarteeuw jazz, Initiatie opnametechnieken en Masterclass gitaar olv Geoffrey Burton. Inschrijven voor deze cursussen is nog mogelijk. 

De inhaallessen voor de cursus PA- en geluidstechniek worden verplaatst naar 2021. De cursus Samenzang wordt uitgesteld naar nog nader te bepalen data. Inschrijvingen blijven gewoon geldig. Deelnemers krijgen een mail met meer info.